שלום אנשים משלוחים מישראל בגלל תנאי הקורונה | משלוח חינם מעל 50$ (ארה"ב בלבד)

בלוג של Aleph Male

איך אראגורן וצבא מתים משר הטבעות עזרו לי להתכונן לראש השנה

How Aragorn and an Undead Army from Lord of the Rings Helped Me Prepare for Rosh Hashana
This idea has been in my head for a really long time but writing it would take even longer. So I turned it into a podcast. Enjoy!

מכתב לראש השנה משנת 2008 שעדיין טוב.

A Rosh Hashana Letter from 2008 thats still good.
(This is a section of a Rosh Hashana letter I wrote in 2008 and upon rereading, decided to republish here. It has been slightly edited) Dear Frie...

הרהורים על הבל שם טוב: כשהשיר שר את הזמר

Reflections on the Bal Shem Tov: When the Song Sings the Singer
My first year in college, I was dubbed the 'singing freshman', because I used to regularly and vocally sing as I walked around campus. Some peop...

פודקאסט 4 של זכר אלף: נפתלי אנגל מייסד בחירתו של הרבי

Aleph Male is a Jewish lifestyle brand and that means biblically inspired handmade beard care products from the Land of Israel is just the beginn...

חלומות על מקדש עתידי: ט' באב ולהפיג שנאה באהבה

Dreams of a Future Temple: The 9th of Av and Dispelling Hatred With Love
On a trip to Israel, when I was 21 years old, I had my first religious experience. I was standing on a balcony overlooking the Western Wall (aka...

אחד השירים היהודיים המרגשים ביותר בעשור האחרון

One of the most moving Jewish songs of the past decade
I first met Binyamin Landau in the Judean Hills outside Jerusalem. He sat down on a small hillside with his guitar and began to sing. His words and...

מה ההבדל בין שמן לזקן ובאלם לזקן של Aleph Male

What's the difference between Aleph Male Beard Oil & Beard Balm?
One of the most common questions I get asked all the time is what is the difference between beard oil and beard balm. I think the best way to answe...

תערובות ריח של Aleph Male: סוכות

Aleph Male Scent Blends: Sukkot
At Aleph Male we like to make our beard care products with intention… spiritual and physical intention. Our intention on a physical level is t...

פסח: אהבה היא מהפכה

Passover: Love Is Revolution
Judaism is a spiritual path, a set of practices intended to facilitate living an awakened life. Passover is the Jewish holiday celebrating the ...

פורים: איך להשתכר מאלוהים

Purim: How to Get Drunk on God
Back in the day, when I was 21 years old, after I had been studying in Israel for about a month, I remember standing on a roofto...

Purim Mindmeld from Jerusalem: Get your mind and soul ready

Purim Mindmeld from Jerusalem: Get your mind and soul ready

רטט אפי של ראש חודש אדר - תפילות הלל מדהימות

Epic Rosh Chodesh Adar Vibrations - Amazing Hallel Prayers
Back in the day King David, the archetypical Aleph Male, was famous for his passionate love of God. Stories tell of King David singing and dancing ...