שלום אנשים משלוחים מישראל בגלל תנאי הקורונה | משלוח חינם מעל 50$ (ארה"ב בלבד)

בלוג של Aleph Male

מחשבות על ראש השנה, חלומות והתאבדות

Thoughts about Rosh Hashanah, Dreams, and Suicide

Trigger Warning! I talk about suicide in this video. I also talk about my own struggle with darkness and some experiences that helped me.

5 בלוגים של זכר אלף לא שגרתיים שיעניקו לך השראה לראש השנה

5 Unconventional Aleph Male Blogs to Inspire You For Rosh Hashanah
1. How Aragorn and an Undead Army from Lord of the Rings Helped Me Prepare for Rosh Hashana 2. Calling Out to Our True Selves: A ...

יהודי אחד בכל פעם: כיצד ההתמקדות של שליח חב"ד בקטנה הובילה להצלחה אדירה

One Jew At a Time: How a Chabad Shaliach's focus on the small has led to huge success
Whenever I think of successful entrepreneurs I think of Rabbi Mordechai Shain. Except he is not your traditional entrepreneur because he is no...

צפו: מעל ומעבר - טייסי קרב יהודיים אגדיים משנת 1948

Watch: Above and Beyond - Legendary Jewish fighter pilots from 1948
Tonight begins the 72nd anniversary of Israel's Independence Day. To get you warmed up to the vibe, PLEASE, watch this video, it's so good, so insp...

פודקאסט פורים של Aleph Male: כיצד להשתכר מאלוהים

Aleph Male Purim Podcast: How to Get Drunk on God
One of the best ways to get ready for Purim is to listen to this podcast! ff

האזינו לסיפור החסידי הזה: מספר הסיפורים של בל שם טוב

Listen to this Hasidic Story: The Bal Shem Tov's Storyteller
What you feed your imagination filters down into how you think and act. Aleph Male is proud to present some excellent audio Jewish soul food to up...

מדיטציה קבלית לאור חנוכה

Kabbalistic Meditation on the Light of Hanukkah
Rabbi Tuvia Aaronson of Israel's Pardes Hanna brings down some deep Torah about what gateways open for us when we focus on and meditate on the lig...

מהי החנוכיה על חותם של Aleph Male?

What is the Menorah on the Aleph Male Seal?
When you look at the menorah (what looks like a seven-armed candelabra) on the Aleph Male label, what are you looking at?  You are lookin...

יום כיפור: חזור לזמן שלפני הטעויות

Yom Kippur: Return to the Time Before Mistakes
Yom Kippur is known as the Day of Atonement, the day when we are forgiven for our sins. This not as simple as some magical ritual that wipes the...

איך אראגורן וצבא מתים משר הטבעות עזרו לי להתכונן לראש השנה

How Aragorn and an Undead Army from Lord of the Rings Helped Me Prepare for Rosh Hashana
This idea has been in my head for a really long time but writing it would take even longer. So I turned it into a podcast. Enjoy!

מכתב לראש השנה משנת 2008 שעדיין טוב.

A Rosh Hashana Letter from 2008 thats still good.
(This is a section of a Rosh Hashana letter I wrote in 2008 and upon rereading, decided to republish here. It has been slightly edited) Dear Frie...

הרהורים על הבל שם טוב: כשהשיר שר את הזמר

Reflections on the Bal Shem Tov: When the Song Sings the Singer
My first year in college, I was dubbed the 'singing freshman', because I used to regularly and vocally sing as I walked around campus. Some peop...