שלום אנשים משלוחים מישראל בגלל תנאי הקורונה | משלוח חינם מעל 50$ (ארה"ב בלבד)

רטט אפי של ראש חודש אדר - תפילות הלל מדהימות

Back in the day King David, the archetypical Aleph Male, was famous for his passionate love of God. Stories tell of King David singing and dancing with joy to the point of wild abandon. Well, here at Aleph Male we like to take after King David and the beginning of every new Jewish month is a minor holiday filled with celebration and so we went down to the morning prayers at Yeshivat Sharrei Shalom in Jerusalem to jam out some thanks and praises to Hashem!